707. srečanje

Datum: 02.04.2001
Vabi: doc. dr. Zorman
Naslov: Glagolska vezljivost v slovenskem knjižnem jeziku
Predavatelj: asist. dr. Andreja Žele