708. srečanje

Datum: 02.04.2001
Vabi: doc. dr. Zorman
Naslov: Jezikovna naravnost in nikalnice v knjižni francoščini
Predavatelj: akad. prof. dr. Janez Orešnik