71. srečanje

Datum: 11.03.1969
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Število udeležencev: 19
Naslov: Nadaljevanje razprave o jezikoslovnih prispevkih praškega slavističnega kongresa; asist. Janez Orešnik: O jezikovnih univerzalijah
Predavatelj: dr. Breda Pogorelec