718. srečanje

Datum: 10.12.2001
Vabi: doc. dr. Zorman
Naslov: Slovarski del 6. Slovenskega pravopisa
Predavatelj: akad. prof. dr. Jože Toporišič