726. srečanje

Datum: 25.03.2002
Vabi: doc. dr. Zorman
Naslov: Vzhodnoslovanizacija hrvaških glagolskih knjig v 17. in 18. stol. (predstavitev knjige)
Predavatelj: asist. dr. Vanda Babič