728. srečanje

Datum: 15.04.2002
Vabi: doc. dr. Zorman
Naslov: Medkulturni vidiki slovensko-angleškega sporazumevanja (predstavitev knjige)
Predavatelj: izr. prof. dr. Nada Šabec