734. srečanje

Datum: 07.10.2002
Vabi: Martina Ožbot
Naslov: Drugi dan v romanskih jezikih
Predavatelj: red. prof. dr. Mitja Skubic