735. srečanje

Datum: 14.10.2002
Vabi: Martina Ožbot
Naslov: Nekateri vidiki načrtovanja slovenskega jezika
Predavatelj: doc. dr. Tomaž Sajovic