739. srečanje

Datum: 11.11.2002
Vabi: Martina Ožbot
Naslov: Psihološki dejavniki dvojezičnosti v povezavi s šolskim uspehom na začetku šolanja
Predavatelj: dr. Livija Knaflič