742. srečanje

Datum: 02.12.2002
Vabi: Martina Ožbot
Naslov: Oblikovna in skladenjska preobrazba nedoločnika v srednji angleščini
Predavatelj: izr. prof. dr. Frančiška Trobevšek Drobnak