745. srečanje

Datum: 06.01.2003
Vabi: ???
Naslov: Obredna terminologija v razvoju slovenskega knjižnega jezika (od Brižinskih spomenikov do ustalitve enotne knjižne norme sredi 19. stoletja)
Predavatelj: dr. Andreja Legan Ravnikar (Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Slovenija)