75. srečanje

Datum: 26.05.1969
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Število udeležencev: 17
Naslov: Romanizmi v sodobnem slovenskem časopisnem jeziku
Predavatelj: dr. Mitja Skubic