765. srečanje

Datum: 11.11.2003
Vabi: ???
Naslov: Povedkovnik v slovenščini
Predavatelj: doc. dr. Andreja Žele (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Slovenija)