781. srečanje

Datum: 19.04.2004
Vabi: ???
Naslov: Protistava glagolskega načina v japonščini in slovenščini
Predavatelj: asist. dr. Chikako Shigemori Bučar