786. srečanje

Datum: 11.10.2004
Vabi: ???
Naslov: O slovničnem spolu, samostalniških razredih in klasifikatorjih v luči etnoskladnje
Predavatelj: izr. prof. dr. Frančiška Trobevšek Drobnak