808. srečanje

Datum: 16.05.2005
Vabi: ???
Naslov: Soočenje avtnomnega in heteronomnega jezika (na primeru Slovensko-angleškega pravnega slovarja)
Predavatelj: Tomaž Longyka, univ. dipl. ekon. in abs. prava, svobodni strokovni prevajalec, slovaropisec in založnik