809. srečanje

Datum: 23.05.2005
Vabi: ???
Naslov: Skladnja in interakcija: probabilistični pristop k obravnavi korpusov pogovornih besedil na primeru naklonskih prislovov v japonščini
Predavatelj: red. prof. dr. Andrej Bekeš (Oddelek za azijske in afriške študije, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)