812. srečanje

Datum: 17.10.2005
Vabi: ???
Naslov: Dvojina v slovenskih narečjih
Predavatelj: dr. Tjaša Jakop (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, Slovenija)