814. srečanje

Datum: 07.11.2005
Vabi: ???
Naslov: Sticanje i razvijanje komunikativnih veština na nematernjem jeziku kod dece predškolskog i ranog školskog uzrasta
Predavatelj: dr. Melanija Mikeš (Univerza v Novem Sadu, Srbija)