816. srečanje

Datum: 28.11.2005
Vabi: ???
Naslov: Razlika med angleškim »most« in slovenskim »največ«: medjezikovna posplošitev
Predavatelj: Sašo Živanović, mladi raziskovalec (Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)