819. srečanje

Datum: 19.12.2005
Vabi: ???
Naslov: Optimalnostna teorija: primeri iz slovenske fonologije
Predavatelj: asist. Peter Jurgec, mladi raziskovalec (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, Slovenija)