820. srečanje

Datum: 09.01.2006
Vabi: ???
Naslov: Slovenska teorija jezikovne naravnosti ob slovenskem (obliko)skladenjskem gradivu
Predavatelj: dr. Helena Dobrovoljc (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, Slovenija)