826. srečanje

Datum: 20.03.2006
Vabi: ???
Naslov: Družbeno-jezikovni dejavniki v prenosu terminologije iz angleškega v japonski in slovenski jezik
Predavatelj: mag. Jelisava Dobovšek Sethna (Tokijska univerza za tuje jezike, Japonska)