828. srečanje

Datum: 03.04.2006
Vabi: ???
Naslov: Zakaj latinščina izgublja svojo propedevtično vlogo in kaj bi latinščino lahko nadomestilo?
Predavatelj: Tomaž Longyka, univ. dipl. ekon. in abs. prava, prevajalec, slovaropisec, založnik