829. srečanje

Datum: 10.04.2006
Vabi: ???
Naslov: Usvajanje slovenskih glagolskih zgradb in spregatvenih vzorcev : rezultati longitudinalne raziskave
Predavatelj: izr. prof. dr. Teodor Petrič (Oddelek za germanistiko, Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru, Slovenija)