834. srečanje

Datum: 29.05.2006
Vabi: ???
Naslov: Ob zibki poezije: Oživljanje glasov iz narave
Predavatelj: akad. dr. Milko Matičetov (Inštitut za slovensko narodopisje, Slovenka akademija znanosti in umetnosti, Slovenija)