835. srečanje

Datum: 09.10.2006
Vabi: ???
Naslov: Slovenski trpnik z deležnikom ( v naravni skladnji)
Predavatelj: akad. dr. Janez Orešnik (Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)