836. srečanje

Datum: 16.10.2006
Vabi: ???
Naslov: Slovenske jezikovne prvine v obsoški furlanščini
Predavatelj: red. prof. dr. Mitja Skubic (Oddelek za romanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)