843. srečanje

Datum: 11.12.2006
Vabi: ???
Naslov: Razvoj fonema /p/ v japonščini: primerjava z germanskim soglasniškim premikom
Predavatelj: Anže Kotar, absolvent (japonologija in primerjalno jezikoslovje, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)