849. srečanje

Datum: 19.03.2007
Vabi: ???
Naslov: Fidaplus, korpus slovenskega jezika
Predavatelj: izr. prof. dr. Marko Stabej (Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)