850. srečanje

Datum: 26.03.2007
Vabi: ???
Naslov: O praslavenskome (O praslovanščini)
Predavatelj: prof. dr. Georg Holzer (Oddelek za slavistiko, Univerza na Dunaju, Avstrija)