865. srečanje

Datum: 10.12.2007
Vabi: ???
Naslov: Ton v slovenščini s stališča optimalnostne teorije
Predavatelj: Peter Jurgec (Center for Advanced Study in Theoretical Linguistics (CASTL), Univerza v Tromsø, Norveška; Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, SAZU, Slovenija)