875. srečanje

Datum: 14.04.2008
Vabi: ???
Naslov: O doslej prezrtem tipu flektivne derivacije v slovenskih krajevnih imenih
Predavatelj: mag. Silvo Torkar (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, Slovenija)