880. srečanje

Datum: 26.05.2008
Vabi: ???
Naslov: Zaimkovna ponovitev osebka in predmeta v rezijanskem narečju slovenščine (s stališča jezikovnega stika s furlanščino)
Predavatelj: dr. Matej Šekli (Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)