881. srečanje

Datum: 06.10.2008
Vabi: ???
Naslov: Brezosebni glagoli in brezoseb(kov)na raba v slovenščini
Predavatelj: dr. Andreja Žele (ZRC SAZU, Slovenija)