885. srečanje

Datum: 03.11.2008
Vabi: ???
Naslov: Prozodična hierarhija v slovenščini
Predavatelj: dr. Peter Jurgec (Center for Advanced Study in Theoretical Linguistics (CASTL), Univerza v Tromsø, Norveška)