90. srečanje

Datum: 15.03.1971
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Sukcesijski mit na Starem vzhodu
Predavatelj: asist. Silvin Košak