901. srečanje

Datum: 23.03.2009
Vabi: ???
Naslov: »Kaj je avtor hotel reči?« v zagovor intencionalizma
Predavatelj: doc. dr. Aleksander Bjelčevič (Oddelek za slovenistiko,Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)