906. srečanje

Datum: 11.05.2009
Vabi: ???
Naslov: Sinhronija in diahronija v zgodovinskem jezikoslovju (na primeru zgodovine zaimkov moj/tvoj/svoj v slovenščini)
Predavatelj: dr. Matej Šekli (Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)