908. srečanje

Datum: 25.05.2009
Vabi: ???
Naslov: Slovenska jezikoslovna teorija med letoma 1672 in 1758 v besedilih zunaj slovnic
Predavatelj: doc. dr. Kozma Ahačič (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, Slovenija)