909. srečanje

Datum: 05.10.2009
Vabi: ???
Naslov: Model analize diskurznih označevalcev v spontanem govorjenem diskurzu na primeru označevalcev su ub bi v italijanskem jeziku
Predavatelj: mag. Jana Kenda (Oddelek za romanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)