91. srečanje

Datum: 29.03.1971
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Primer kontrastivne slovnice: Oziralniki in vprašanja v srbohrvaščini in angleščini
Predavatelj: prof. Wayles Browne