915. srečanje

Datum: 16.11.2009
Vabi: ???
Naslov: Pesem »SALVE, REGINA« v Stiškem rokopisu in pozneje
Predavatelj: dr. Milan Dolgan