916. srečanje

Datum: 23.11.2009
Vabi: ???
Naslov: Posledice pravnega varstva imen blagovnih znam za slovaropisje
Predavatelj: dr. Helena Dobrovoljc (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, Slovenija)