92. srečanje

Datum: 05.04.1971
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Posebnosti slovenske leksike (besede z začetnim G)
Predavatelj: prof. dr. France Bezlaj