920. srečanje

Datum: 21.12.2009
Vabi: ???
Naslov: K poznopraslovanski dialektizaciji v luči (na-)glasoslovja
Predavatelj: red. prof. dr. Alenka Šivic - Dular (Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)