940. srečanje

Datum: 15.11.2010
Vabi: ???
Naslov: Polvikanje v slovenščini v luči starejših pisnih virov
Predavatelj: Alenka Jelovšek