947. srečanje

Datum: 21.02.2011
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Slovenščina v novem etimološkem slovarju romanskih jezikov? (pomen starejših južnoslovanskih romanizmov za romansko etimologijo)
Predavatelj: dr. Agata Šega