954. srečanje

Datum: 11.04.2011
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Zemljepisnojezikovna členitev kajkavščine ter slovensko-kajkavska jezikovna meja
Predavatelj: doc. dr. Matej Šekli