961. srečanje

Datum: 10.10.2011
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Romanizmi v istrskoslovenskih govorih
Predavatelj: dr. Suzana Giljanović